Skip to main content

روز چهارشنبه ۱۱ بهمن ماه ۱۴۰۲ یه دورهمی ۵ ساعته خیلی جذاب با مدیران و همکاران عزیز گروه غدیر داشتم و در خصوص حاکمیت شرکتی و قوانین و مقررات سازمان بورس صحبت کردیم، هرچند دستورالعمل حاکمیت شرکتی سازمان بورس تمامی جوانب حکمرانی سازمانی را پوشش نمی دهد اما به هر حال رعایت همین موارد هم کمک شایانی به ایجاد شفافیت، اثربخشی هیات مدیره و رعایت حقوق مالکان خواهد کرد، به زعم برخی از دوستان در فضای فعلی دستورالعمل حاکمیت شرکتی خیلی کمکی به خلق ارزش در بنگاه ها نخواهد کرد اما به نظر بنده رعایت الزامات همین دستورالعمل هم از بی توجهی به مسایل حاکمیت شرکتی بهتر است و قرار نیست حاکمیت شرکتی یک نسخه واحد برای درمان همه دردهای شرکت باشد.

یکی از مهمترین نیازهای شرکتها در محیط کسب و کار فعلی، حاکمیت شرکتی است.