Skip to main content

بحث حاکمیت شرکتی همواره در بازار سرمایه و شرکت‌های فعال در آن مطرح بوده و طی دو سال گذشته با ورود عموم مردم به بازار، بیش از پیش احساس شده است. این موضوع چه اهمیتی دارد و چرا بازار سرمایه به بحث حاکمیت شرکتی نیازمند است؟
در این رابطه با بورسان مصاحبه ای داشتم که در لینک ذیل میتونید مشاهده فرمایید.

https://bourseon.com/o41d