Skip to main content

امروزه خلق ارزش پایدار برای تمامی ذینفعان از مهمترین دغدغه های سهامداران و مدیران بخش خصوصی است و به نظر استاندارد بین المللی ایزو ۳۷۰۰۰ به صورت یکپارچه و علمی بهترین راه کار برای رسیدن به خلق ارزش پایدار برای شرکت ها را تشریح نموده است به صورتیکه طی ۱۱ مرحله ساختار حاکمیتی و مدیریتی شرکت را تشریح می کند،‌ به عبارتی این استاندارد با ضرورت تدوین اهداف سازمانی شروع و در ادامه ۴ اصل بنیادی شامل مشخص نمودن ارزش های ( مادی و معنوی) شرکت ،‌روش های رسیدن به این ارزش ها ( استراتژی) ، پاسخگویی و نظارت را تشریح می کند و بعد از تشریح اصول بنیادی طی ۶ مرحله اصول عملیاتی برای رسیدن به اهداف سازمانی را تشریح می کند، به نظرم این ساختار عملیاتی و علمی بهترین روش برای طراحی و پیاده سازی نقشه های خلق ارزش برای شرکت با بکارگیری ISO 37000- اولین استاندارد بین المللی حاکمیت شرکتی ،در هر مدل شرکت مخصوصا شرکتهای خصوصی برای ادامه حیات و خلق ثروت در بلند مدت است.

بنابراین شرکتهای دولتی، خصوصی و کسب و کارهای خانوادگی که به واقع به دنبال فهم و درک و پیاده سازی حاکمیت شرکتی هستند، می توانند از مفاهیم این استاندارد به عنوان راهنما استفاده کنند،

هرچند ما در ایران قانون حاکمیت شرکتی نداریم و سازمان بورس هم دستورالعمل حاکمیت شرکتی را برای شرکت های ثبت شده نزد سازمان لازم الاجرا کرده اما اگر در شرایط اقتصادی کنونی که مشابه یک دریای همیشه طوفانی است و بسیاری از کسب و کارها با چالش های جدی در ادامه حیات خود مواجه می شوند، یک شرکت بخواهد کسب و کار پایدار( نه صرفا موفق برای یک دوره کوتاه) داشته باشد چاره ای جز پذیرش و پیاده سازی حاکمیت شرکتی ندارد، به عبارتی حاکمیت شرکتی تنها محدود به تشکیل کمیته های هیات مدیره و شوآف در این خصوص نیست، حاکمیت شرکتی نقشه راه خلق ارزش پایدار شرکتها در طولانی مدت برای تمامی ذینفعان است و استاندارد ایزو ۳۷۰۰۰ کمک بسیار شایانی به این مهم خواهد کرد.