Skip to main content

در نشست سازمان بورس که برای اعضای هیات مدیره و مدیران عامل شرکتهای بورسی و فرابورسی برگزار شد در خصوص اهمیت نگاه یکپارچه به حاکمیت شرکتی از منظر همه ذینفعان صحبت کردم، به نظر با توجه به افزایش سطح مطالبه گری و آگاهی سهامداران و تمامی ذینفعان، زمان بازی های برد- باخت به اتمام رسیده و بهتره تصمیم گیرندگان برای حفظ پایداری و افزایش ثروت تمامی ذینفعان ( از جمله خودشان) از قواعد بازی برد- برد استفاده کنند، این روزها آثار تصمیم گیری های برد – باخت ( قیمت گذاری دستوری، عدم شفافیت، هیات مدیره غیراثربخش، عدم رعایت حقوق سهامداران و …) برای همه فعالین بازار سرمایه هویدا است، البته که هنوز مسیر بسیار طولانی تا اجرایی شدن این مدل حکمرانی سازمانی وجود دارد و محدودیت های بسیار زیادی که باید حل شود، استاندارد ایزو ۳۷۰۰۰ به خوبی ابعاد این مدل از حاکمیت سازمانی( برد – برد) را به ما می آموزد