Skip to main content

با توجه به اهمیت نقش حسابداری در هر شرکتی در این نوشتار به چرایی و چگونگی این مهم با عنوان ” چگونه سیستم حسابداری را طراحی و پیاده سازی کنیم ” می پردازم.

چند نکته کلیدی:

۱-لطفا حسابداری را محدود به یک فرد نکنید ، حسابداری یک سیستم اطلاعاتی بسیار مهم است، لطفا حسابدارانی استخدام نکنید که برای شما دفترداری کنند، حسابدارانی استخدام کنید که برای شما سیستم حسابداری طراحی و پیاده سازی کنند، چرا ؟

دنیای امروز دنیای اطلاعات است، استخراج، جمع آوری و پردازش داده ها ( دیتا ) امروز یک علم است . این هم تعریف دیتا ساینس:

Data science is an inter-disciplinary field that uses scientific methods, processes, algorithms and systems to extract knowledge and insights from many structural and unstructured dataData science is related to data mining, deep learning and big data

لطفا به جمع آوری داده ها اعتقاد داشته باشید، گذشته چراغ راه آینده است، یکی از مشکلات شرکتهای ما در دنیای کسب و کار امروزی نداشتن منابع اطلاعاتی قابل اتکا است.

۲- هزینه هایی را که برای خرید و پیاده سازی سیستم حسابداری می پردازید را هزینه ندانید بلکه سرمایه گذاری است که سالیان دراز از آن استفاده خواهید کرد، بنابراین سعی کنید بهترین سیستم ممکن را برای شرکت خود خریداری و پیاده سازی کنید

۳- حاکمیت شرکتی (Corporate Governance) در دنیای امروز نقش ناخدای یک کشتی را دارد، حاکمیت شرکتی خوب شرکت را به سمت موفقیت و فقدان آن شرکت را با مشکلات عدیده ای روبرو می کند، شاید این مطلب برای خیلی از مدیران نامفهوم باشد، چرا حاکمیت شرکتی خوب به موفقت شرکت می انجامد

پیشنهاد می کنم مطلب ذیل را مطالعه فرمایید

تعاریف و فرآیند اجرایی حاکمیت شرکتی در ایران

۴- آیا سیستم حسابداری کارآمد منجر به پیاده سازی حاکمیت شرکتی خوب می شود؟

بله ، حتما همین طور است.

حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است که نقش بسیار حایز اهمیتی در اجرای حاکمیت شرکتی دارد

اهمیت حسابداری در پیاده سازی حاکمیت شرکتی

۵- چگونه باید یک سیستم حسابداری کارآمد داشته باشیم؟

به طور کلی سیستم حسابداری یک شرکت به صورت ذیل پیشنهاد می گردد که پیاده سازی درست و اصولی آن منجر به ایجاد ارزش افزوده برای شرکت خواهد شد.

اهمیت حسابداری در اجرای حاکمیت شرکتی

توضیح در رابطه با تصویر بالا:

۱- سهامداران در مجمع عمومی عادی هیات مدیره یا به عبارتی نمایندگان خود را انتخاب می کنند

۲- هیات مدیره از بین خود یک نفر را به عنوان مدیر عامل انتخاب می کنند

۳- مدیر عامل یک نفر را به عنوان معاونت یا مدیر مالی انتخاب می کند که مسئول طراحی و پیاده سازی آیین نامه ها، دستورالعمل ها ، بخش نامه های مالی و به طور کلی انجام عملیات حسابداری می گردد

  • نکته اول = معاونت مالی یا مدیر مالی توسط مدیر عامل استخدام شده است و رابطه همکاری بین آنها برقرار است.

۴- هیات مدیره باید کمیته حسابرسی را از بین افراد واجد شرایط انتخاب نماید

۵- کمیته حسابرسی یک فرد واجد شرایط را به عنوان مدیر حسابرسی داخلی انتخاب می کنند و مدیر حسابرسی داخلی باید دایما سیستم کنترل های داخلی شرکت را حسابرسی و ایرادات آن را جهت اصلاح به کمیته حسابرسی اعلام نماید

یک اتفاق خوب این است که مسئولیت طراحی و اجرای عملیات مالی و حسابداری از مسئولیت نظارت و حسابرسی آن تفکیک می گردد به عبارتی معاونت مالی مسئول طراحی و پیاده سازی عملیات مالی است و مدیریت حسابرسی داخلی مسئول بررسی و نظارت بر اجرای درست سیستم حسابداری است.

۶- حسابرس مستقل هم که به عنوان شخص مستقل که توسط سهامداران انتخاب می گردد مسئول بررسی و اعتباردهی به کل سیستم حسابداری است.