Skip to main content

یکی از نکات حایز اهمیت حاکمیت شرکتی ، منشور اخلاقی است، به عبارتی الزام تهیه منشور اخلاقی در حاکمیت شرکتی بسیار قابل توجه است.

همانطور که در ماده ۵ دستورالعمل حاکمیت شرکتی سازمان بورس و اوراق بهادار اشاره شده است، هیات مدیره مسئول تدوین و پیاده‌سازی اخلاق سازمانی در شرکت می‌باشد و باید از ساز و کارهای اجرایی و الزام اجرایی شدن اخلاق سازمانی اطمینان حاصل نماید. اخلاق سازمانی شامل التزام به صداقت، درستکاری و پایبندی به ارزش‌های اخلاقی سازمانی می‌باشد.

جالب است بدانید SEC شرکتهای بورسی را ملزم به افشای منشور اخلاقی می کند و تمامی شرکتهای بورسی باید منشور اخلاقی را در وبسایت خود منتشر نمایند.

قواعد SEC شرکتهای بورسی را ملزم می کند هرگونه تخطی یا عدم رعایت مدیران ارشد نسبت به منشور اخلاقی را افشا کنند.

یکی از شرایط پذیرش در بورس نیویورک(NYSE) ایجاد و افشای منشور اخلاقی و رفتاری در محیط کسب و کار برای اعضای هیات مدیره ، مدیران و کارکنان شرکت است.

منشور اخلاقی باید حداقل موارد زیر را مورد توجه قرار دهد:

۱- تاکید بر افشای کامل، به موقع و شفاف گزارشات و اطلاعات مالی

۲- پیشگیری و رفع تضاد منافع بین شرکت و کارکنان

۳- تاکید بر رعایت کلیه قوانین و مقررات

۴-تاکید بر روابط با مشتریان برای افزایش اعتبار و شهرت شرکت

۵- جلوگیری از استفاده نادرست از اطلاعات محرمانه شرکت

۶- ناکید بر رفتار درست و اخلاقی در سراسر شرکت

اخلاق در محیط کار ایجاد یک محیط اخلاقی مناسب که مروج رفتار اخلاقی است را ملزم می کند، بررسی رسوایی های مالی گزارش شده نشان میدهد بسیاری از معضلات اخلاقی ، دارای پیامدها و جنبه های مالی می باشند.

ایجاد یک محیط اخلاقی مناسب و وجود یک آیین رفتار حرفه ای لازم الاجرا میتواند محیط کاری اخلاقی را ارتقاء دهد.