Skip to main content

نقش حسابداری مدیریت در موفقیت شرکتها

چرا باید یک شرکت حسابداری مدیریت داشته باشد و نقش این حسابداری بر سودآوری و موفقیت یک بنگاه چگونه است؟

با توجه به حرفه فعلی بنده که اصولا با صورتهای مالی شرکتها سروکله میزنم و مشغول تحلیل صورت عملکرد و وضعیت مالی شرکتها هستم، دلیل زیان بسیاری از شرکتها را نقص سیستم حسابداری و عدم آگاهی مدیریت ارشد سازمان بر نقش اساسی حسابداری می دانم.

در محیط تجارت کنونی مدیری که بیشتر می داند بیشتر می فهمد و بهتر تصمیم می گیرد. در دنیای کسب و کار امروزی صحبت از مدیریت هزینه فقط یک شعار نیست بلکه استراتژی یک سازمان است. مدیریت بهای تمام شده محدود به یک پاراگراف در گزارش فعالیت هیات مدیره شرکتها نیست، مدیریت بهای تمام شده نتیجه انتخاب یک استراتژی رقابتی شرکت است. مدیری که می داند بهای تمام شده به چه صورت محاسبه می شود می تواند آن را مدیریت کند. اطلاعات مدیریت بهای تمام شده عامل بسیار مهمی در مدیریت اثر بخش یک شرکت محسوب می شود.

نقش حسابداری مدیریت در موفقیت شرکتها:

در محیط رقابتی امروز حسابداران مدیریت باید اطلاعات مالی و غیرمالی کوتاه و بلند مدت مربوط به شرکت را تجزیه و تحلیل نمایند و مدیریت ارشد را در انتخاب استراتژی شرکت نیز یاری رسانند. بنابراین حسابداری مدیریت فقط محدود به اطلاعات مالی نیست و هرگونه اطلاعاتی که برای شرکت قدرت ثروت آفرینی داشته باشد حایز اهمیت است.

در محیط بشدت رقابتی امروز یک شرکت برای ادامه حیات و کسب سودآوری باید یکی از استراتژی مدیریت بهای تمام شده و یا استراتژی متمایز بودن را انتخاب کند.

در استراتژی مدیریت بهای تمام شده، شرکت باید کالا و خدمات خود را با کمترین بهای تمام شده تولید نماید و در استراتژی متمایزبودن، شرکت باید در تولید کالا و خدمات خود پیشرو باشد و به اصطلاح حرف اول و آخر را بزند.

با توجه به توضیحات ارایه شده، استراتژی شما برای مدیریت شرکت و بالابردن توان رقابتی شرکت چیست؟

استراتژی مدیریت بهای تمام شده یا استراتژی متمایز بودن

آیاتاکنون اقدامی در راستای انتخاب یک استراتژی برای شرکت خودتان داشته اید؟

یکی از موسسات معتبر جهانی که در زمینه حسابداری مدیریت تالیفات زیادی دارد موسسه kaplan است که شما در ادامه می توانید فایل پاورپوینت تهیه شده توسط این موسسه را دانلود و مطالعه فرمایید. 

حسابداری مدیریت