Skip to main content

بازده سال های ۱۳۹۸ و نیمه اول سال ۱۳۹۹ بازار سرمایه ایران برای بسیاری از ایرانیان و غیر ایرانیان بسیار جذاب و باورناکردنی بود به طوریکه از اوایل سال ۱۳۹۸ رد پای اشخاص خارجی در بورس تهران بیش از پیش مشخص است و امروزه تعداد نمادهای متعلق به افراد حقیقی و حقوقی خارجی که در بازار سرمایه ایران فعال هستند افزایش یافته و پیش بینی می گردد حضور اشخاص خارجی در بازار سرمایه ایران قوت بگیرد. اما یکی از ابهامات ورود افراد خارجی به بازار سرمایه ایران نحوه سرمایه گذاری اشخاص خارجی در بورس ایران است که در این نوشتار به این مورد خواهم پرداخت.

در ابتدا توجه به این مساله ضروری است که معاملات سرمایه گذاران خارجی بر اساس مقررات مندرج در آئین‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس مصوب ۸۹/۰۱/۲۹ هیأت وزیران، اصلاحات بعدی آن و سایر مقررات مربوط صورت می‌پذیرد که در ادامه می توانید این موارد را دانلود فرمایید.

۱آیین‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس۱۳۸۹/۱/۲۹
۲مصوبه در خصوص فعالیت شرکای خارجی در نهادهای مالی کشور۱۳۹۴/۵/۰۵
۳دستورالعمل اجرایی آیین نامۀ سرمایه گذاری خارجی در بورس ها و بازارهای خارج از بورس۱۳۹۰/۷/۱۱
۴دستورالعمل نحوه اعطای مجوز تاسیس و یا مشارکت شرکای خارجی در نهادهای مالی۱۳۹۸/۳/۰۱
۵ضوابط اعطای مجوز معامله اوراق بهادار به سرمایه‌گذار خارجی۱۳۸۹/۹/۱۳
۶مصوبه در خصوص صدور مجوز معامله سرمایه گذاران خارجی با توجه به مقررات مبارزه با پولشویی۱۳۹۴/۱۰/۱۵