Skip to main content

مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس:

مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار در ابتدا با عنوان مدیریت مطالعات و بررسی های اقتصادی و تحت نظارت معاونت فنی و مطالعات اقتصادی و با اهداف ذیل شروع به فعالیت کرد :

تهیه طرحها و برنامه های مطالعاتی و تحقیقاتی و تهیه و تنظیم روشها و رویه های اجرائی آنها.
بررسی و تجزیه و تحلیل های گوناگون اقتصادی از وضع اقتصادی کشور ،سیاستهای پولی و بانکی و فعالیتهای بازرگانی و تولیدی.
نظارت بر بررسی و تهیه گزارشات اقتصادی در زمینه اثرات عوامل مختلف اقتصادی بر روند قیمتها.
پس از آن در سال ۱۳۸۲، مرکز تحقیقات و توسعه بازار سرمایه با استفاده از تمامی کارشناسان و امکانات اداره بررسی و مطالعات اقتصادی سازمان بورس اوراق بهادار و با اهداف ذیل شروع به فعالیت نمود:
انجام طرح های پژوهشی بنیادی ، کاربردی و توسعه ای در حوزه بازار سرمایه
انجام مطالعات امکان سنجی طرحهای کاربردی،تهیه برنامه اجرایی پیشبرد طرح ها و نظارت بر مراحل اجرا
شناسایی کاستی ها ،نارسایی ها و الزامات بازار سرمایه و ارائه طرح های پژوهشی مرتبط و متناسب با نیازها
انجام بررسی های اقتصادی کلان و بخشی مرتبط بابازار سرمایه
ایجاد ارتباط فعال و سازنده با سایر موسسه ها و جوامع علمی و پژوهشی در داخل و خارج از کشور در چارچوب مقررات و ضوابط
مطالعه و پژوهش در راستای بهسازی رویه های اجرایی و عملیاتی و شیوه های تنظیمی و نظارتی به منظور ایجاد بازار سرمایه شفاف ، قاعده مند ، منصفانه و کارآمد
پیشنهاد برگزاری و سازماندهی نشست ها و همایش های بازار سرمایه در سطوح سازمانی، ملی و بین المللی
ایجاد پایگاه داده ها و گردآوری اطلاعات،اسناد ، مدارک و منابع علمی مربوط به بازار سرمایه و نشر آن
در پایان،در سال ۱۳۸۵، در اجرای قانون بازار اوراق بهادارجمهوری اسلامی ایران و با ایجاد سازمان بورس و اوراق بهادار وظایف مرکز تحقیقات و توسعه بازار سرمایه به مدیریت پژوهش،توسعه و مطالعات اسلامی انتقال یافت و علاوه بر آن اهداف ذیل به آنها اضافه گردید.
تهیه آیین نامه های اجرایی نهادهای مالی
برگزاری کمیته تدوین مقررات و آماده سازی آیین نامه ها برای تصویب هیات مدیره و شورای عالی بورس و اوراق بهادار
انجام مطالعات اسلامی و فقهی درباره ابزارها و نهادهای مالی
اهداف
مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی با هدف انجام تحقیقات کاربردی و حمایت از تحقیقات بنیادین در صنعت اوراق بهادار، در ساختار سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان مقام ناظر بازار سرمایه ایران، جای گرفته است. از آن‌جا که وضع قوانین و مقررات، تابع نتایج تحقیقات انجام شده و دریافت واقعیت‌های بازار سرمایه است، اهمیت وجود چنین مرکزی در نهاد ناظر خود را دو چندان می‌نمایاند.
کارشناسان، محققین و تحلیل‌گران این مدیریت علاوه بر انجام تحقیقات در خصوص نهادها و ابزارهای مالی و موضوعات مالی اسلامی، به تدوین آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های پیشنهادی پرداخته و در طول اجرا با پیگیری شرایط بازار، آن را به روز می‌کنند. این گروه همچنین طیف گسترده‌ای از موضوعات مرتبط با بازار سرمایه را با رویکردی مستقل مورد بررسی و تحقیق قرار داده و یا بر انجام چنین تحقیقاتی نظارت می‌کنند.
لزوم تمرکز بر موضوعات مالی اسلامی و احکام فقهی در راستای طراحی ابزارهای نوین مالی، طراحان ساختار سازمان بورس و اوراق بهادار را بر آن داشته تا مأموریت جدیدی را با این عنوان به مرکز تحقیقات و توسعه بازار سرمایه ایران در ساختار قبل سازمان کارگزاران، و مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی در ساختار کنونی سازمان بورس و اوراق بهادار محول سازند. وجود کارشناسان مالی اسلامی در این مدیریت این امکان را ایجاد کرده تا ضمن ارتباط با محافل فقهی، زبان مشترکی با عنوان مالی اسلامی بین بازار سرمایه و این محافل ایجاد شود.
وظیفه دیگری که بر عهده این مدیریت گذارده شده، فعالیت‌های فرهنگ‌سازی و آموزش عمومی است که از سال ۱۳۸۳ برگزاری دوره‌های آموزشی در تهران و بورس‌های مناطق آغاز گردیده است. پس از تشکیل شرکت بورس و انتقال مدیریت بورس‌های منطقه‌ای، این فعالیت‌ها به شکلی هماهنگ بین سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت بورس و بورس‌های مناطق ادامه خواهد یافت.
حمایت و سودهی به تحقیقات دانشجویی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری نیز از مأموریت‌های دیگر این مدیریت است. محققین این مرکز راهنمایی‌های جامعی به دانشجویانی که موضوع آنها در اولویت‌های تحقیقی این مرکز قرار دارد، ارائه می‌دهند.
این مدیریت امید دارد ضمن استفاده از نظرات محققین و کارشناسان بازار سرمایه، راه را جهت میل به اهداف بلندمدت سازمان هموار سازد. میزگرد اینترنتی که در وب‌سایت این مدیریت طراحی شده، مجالی است برای گفتمان و تضارب آراء و نظرات گروه‌های مختلف که قطعاً در سیاست‌گذاری‌های سازمان نقش خواهد داشت.

سایت مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس