Skip to main content

قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار:
امروزه شرکت های بورسی باید تمامی قوانین و مقررات سازمان بورس را به طور کامل رعایت کنند و در صورت عدم رعایت عواقب بسیاری برای آنها خواهد داشت. در دنیای کسب و کار امروزی شفافیت اطلاعاتی برای استفاده کنندگان از اطلاعات بسیار حایز اهمیت است و رسالت سازمان بورس شفافیت هر چه بیشتر اطلاعات است. جهت مشاهده قوانین -مقررات و همچنین دستورالعمل های سازمان بورس و اوراق بهادار روی لینک زیر که متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار است، کلیک فرمایید و از سمت چپ گزینه قوانین، مقررات و یا مصوبات شورا را انتخاب نمایید .
قوانین- مقررات و دستورالعمل های سازمان بورس و اوراق بهادار قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار دستورالعمل های سازمان بورس و اوراق بهادار سازمان بورس و اوراق بهادار