Skip to main content

An analysis of the factors affecting the adoption of international accounting standards in iran

با رشد و توسعه بین المللی تجارت، جهانی شدن کسب و کار و بازارهای مالی، اطلاعات مالی تهیه شده مطابق با سیستم حسابداری ملی، ممکن است دیگر نیازهای کاربران و استفاده کنندگانی که نیازمند تصمیم گیری در حوزه بین المللی هستند را برطرف نکند.

حتی در برخی موارد، اطلاعات مالی داخلی ممکن است برای استفاده کنندگان و سرمایه گذاران گمراه کننده باشد .

با آگاهی از این واقعیت و نیز نیاز به تطبیق حسابداری با محیط جدید جهانی وبرطرف نمودن نیازهای جدید تصمیمات تجاری، مقامات مسئول حسابداری باید به دنبال راه حلی باشند که موجب بهبود و پیشرفت حسابداری مالی و نتایج حاصل از آن شود.

در سال های اخیر طرح های مختلفی جهت هماهنگ سازی استانداردهای حسابداری و نحوه عمل آن در سطح بین المللی مطرح شده و تغییراتی بنیادی در این زمینه صورت پذیرفته است.

هدف این طرح ها این است که یک مجموعه منسجم از استانداردهای حسابداری و شیوه های عمل یکسان فراهم کنند که نیازهای اطلاعاتی تصمیم گیران در سطح ملی و بین المللی را پوشش دهد و این اطلاعات تهیه شده قابل مقایسه و قابل اتکا باشد.

همان طور که می دانیم سازمان بورس و اوراق بهادار تهران بکارگیری استانداردهای بین المللی حسابداری از سال ۱۳۹۵ لازم الاجرا نموده است و برخی از شرکت های بورسی که شرایط آن را داشته باشند باید از سال ۱۳۹۵ صورت های مالی بر مبنای استاندادهای بین المللی حسابداری تهیه و به استفاده کنندگان ارایه نمایند.

با عنایت به اینکه بکارکیری این استانداردها در آینده نچندان دور برای تمامی شرکت های بورسی لازم الاجرا خواهدشد، مدیران مالی باید به سرعت بر این استانداردها مسلط و نحوه بکارگیری آنها را فرا گیرند.

در این مقاله به فاکتورهای موثر بر پذیرش استانداردهای بین المللی حسابداری در ایران پرداخته ایم.

لطفا جهت مطالعه کامل این مقاله فایل کامل آن را دانلود نمایید.

فاکتورهای تاثیر گذار بر پذیرش استانداردهای بین المللی حسابداری در ایران