Skip to main content

 

در نوشتار قبلی شما با اهمیت نقش حسابداری مدیریت در موفقیت شرکت آشنا شدید، در این نوشتار شما با ضرورت تدوین استراتژی برای دستیابی به موفقیت آشنا خواهید شد.

یکی از استراتژی های رقابتی در دنیای کسب و کار امروزی، استراتژی رقابتی کمترین هزینه است.

در این استراتژی ما باید بهای تمام شده ساخت محصول را با بالاترین دقت و تا حد امکان مدیریت نماییم تا بتوانیم بهای تمام شده ساخت محصول را کاهش دهیم. طبیعتا هر چه بهای تمام شده ساخت محصول پایین تر باشد، حاشیه سود فروش محصولات شرکت بالاتر خواهد بود.

چگونه یک شرکت می تواند به موفقیت دست یابد؟ ضرورت تدوین استراتژی برای دستیابی به موفقیت چیست؟

من در کلاس های درسی همیشه به دانشجویانم توصیه می کنم که برای ادامه مسیر و موفقیت مخصوصا در آزمون کنکور باید استراتژی داشته باشند. خوب به یاد دارم سال ۱۳۸۸ که خودم را برای کنکور ارشد آماده میکردم برای مطالعه استراتژِی داشتم. اگر یک روز به مهمانی دعوت می شدن یا اینکه در برنامه درسی من اخلالی به وجود می آمد سریعا طبق برنامه ریزی بعمل آمده از گزینه جایگزین برای ادامه مسیر استفاده می کردم و چه خوب نتیجه گرفتم.

با کمی دقت در زندگی شخصی خودمان هم متوجه می شویم که همه ما برای زندگی روزمره مان هم استراتژی داریم. اصلا بدون استراتژی چگونه می توان زندگی کرد.

من در عجبم چگونه برخی از شرکتها بدون استراتژی به حیات خود ادامه می دهند ، البته اگر حیاتی داشته باشند. چگونه ممکن است یک شرکت بدون برنامه بلند مدت تولید و فروش و بدون تدوین نقشه راه، حیات داشته باشد.

نتیجه این می شود که هر سال باید با نرخ بالا تامین مالی نماید و علاوه بر تحمل هزینه های مالی بالا، هرآنچه عایدی دارد را در جیب بانکها و موسسات مالی بریزد.

راه حل چیست؟

تدوین استراتژی، شرکتها با کمک تدوین استراتژی ثابتو بلند مدتی که مشخص کننده رویه ها، روش ها و سیاستهای شرکت برای دستیابی به موفقیتهای بلند مدت است به موفقت نایل می شوند. تدوین چنین استراتژی مستلزم تعیین هدف و مشخص نمودن دورنمایی از مسیر حرکت بلندمدت شرکت است. به عنوان مثال استراتژی شرکت فورد، تبدیل شدن به یک قطب تولید کننده محصولات با بالاترین کیفیت و کمترین هزینه است.