Skip to main content

در مطلب قبلی به راهنمای پذیرش شرکت در بورس اوراق بهادار تهران پرداختیم همان طور که میدانید بازار سرمایه ایران متشکل از چندین شرکت است که شرکت بورس اوراق بهادار تهران و شرکت فرابورس ایران دو شرکت مهم آن محسوب می شوند، شرکتهایی که سودای عرضه سهام در بازار سرمایه دارند با توجه به یک سری شرایط و ویژگی ها در بازار بورس یا فرابورس مورد پذیرش قرار خواهند گرفت که در این نوشتار به راهنمای پذیرش شرکت در بازارهای فرابورس ایران خواهم پرداخت.

فرابورس ایران به عنوان یکی از ارکان بازار سرمایه کشور، ابزارهای تامین مالی متنوعی را برای بنگاه های اقتصادی فراهم آورده و بر اساس شرایط فعالیت هر بنگاه گزینه های مناسبی را به منظور بهره مندی حداکثری از مزایای بازار سرمایه پیشنهاد می کند.

ضوابط حاکم بر پذیرش شرکتها در فرابورس ایران به گونه ای است که طیف وسیعی از شرکتها قادر به احراز شرایط و پذیرش در فرابورس هستند.

همان طور که در نوشتار راهنمای پذیرش شرکتها در بورس تهران به شرایط پذیرش شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران پرداختم، شرایط پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران به مراتب دشوارتر از شرایط پذیرش شرکتها در فرابورس است که در ادامه به آن خواهم پرداخت.

از آنجاییکه فرابورس ایران از بازارهای مختلف تشکیل شده است در ادامه به طور مختصر به راهنمای پذیرش شرکت در بازارهای فرابورس ایران می پردازیم:

شرایط پذیرش در بازار اول و دوم و بازار شرکتهای کوچک و متوسط :

۱- شرکت سهامی عام باشد ( قابل توجه اینکه تغییر شخصیت شرکت می تواند بعد از پذیرش شرکت در فرابورس صورت پذیرد)

۲- حسابرس شرکت از بین موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس انتخاب شده باشد

۳- اکثریت سهامداران شرکت با پذیرش شرکت در فرابورس ایران موافق باشند

۴- سهام شرکت با نام باشد

۵-محدودیت موثر بر نقل و انتقال سهام وجود نداشته باشد

۶- شرکت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شده باشد ( قابل توجه اینکه این مرحله می تواند بعد از پذیرش شرکت در فرابورس صورت پذیرد)

۷- عقد قرارداد با مشاوران پذیرش انجام گردد

۸-آخرین صورتهای مالی مطابق با استانداردهای حسابداری تهیه شده باشد

۹-گزارش حسابرس نسبت به آخرین صورت مالی عدم اظهارنظر یا مردود نباشد

۱۰-دعاوی دارای اثر با اهمیت له یا علیه شرکت در صورت وجود افشا گردد

۱۱- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت دارای سابقه محکومیت قطعی کیفری یا تخلفاتی موثر نباشند

در ادامه می توانید فایل راهنمای پذیرش شرکت در بازارهای فرابورس ایران را دانلود کنید.