سال ۱۳۷۹ که وارد هنرستان شدم فکر نمیکردم اینقدر به حسابداری علاقه مند بشم.

الان بعد از گذشت ۱۸ سال از انتخابم خیلی خوشحالم و خدا رو بابت این انتخاب شاکرم.

شاید سالهای ایتدایی که وارد این رشته شدم خیلی روزهای طلایی امروز حسابداری رو نمیشد پیش بینی کرد اما سال به سال اهمیت حرفه  بیش از پیش برای جامعه با اهمیت تر می شود.

شاید یکی از مهمترین رسالتهای حرفه کمک به شکوفایی اقتصاد یک مملکت از طریق رشد ثروت بنگاه های آن باشد.

امروز که دارم این مطلب رو می نویسم تقریبا ۱۸ سال از ورود من به این حرفه گذشته.

متاسفانه در ایران حسابداری هنوز نتونسته جایگاه واقعی خودشو پیدا کنه، هنوز هم صاحبان بنگاه ها و مشاغل اعتقادی به حرفه  ندارند.

سعی من در این سایت این است که به ارتقا حرفه و رشته تخصصی ام کمک کنم.

از شما که مطالب بنده رو میخونید و مورد نقد قرار می دهید بسیار ممنونم.

با آرزوی موفقیت

مهدی محمودی