Skip to main content

با سلام و احترام

در این قسمت برخی از مهمترین مواردی که مرتبط با نحوه تهیه و تنظیم دفاتر قانونی شرکت و اظهارنامه مالیاتی است، مطرح خواهد شد.

لطفا نظرات و سوالات خود را با ما در میان بگذارید.

۱-مشخصات دفاتر قانونی:

دفاتر قانونی عبارتند از دفاتر روزنامه و کل ، اعم از مشترک یا جدا از هم ، و دفاتر مشاغل(دفاتر درآمد و هزینه). دفاتر روزنامه و کل قبل از ثبت هرگونه عملیات حسابداری باید در اداره ثبت شرکتها پلمپ شده باشند و دفاتر مشاغل نیز باید از طرف وزارت امور اقتصاد و دارایی امضاء و پلمپ شده و به زبان فارسی تحریر شوند. البته اشخاص حقیقی و حقوقی در صورت نیاز می توانند دفاتر دفاتر روزنامه متعدد(مانند دفتر روزنامه خرید وفروش نسیه و اقساطی) یا دفتر روزنامه ای را برای چند مورد از حساب ها نگهداری کنند.
امکان نگهداری دفاتر معین برای تفکیک و مجزا ساختن هر یک از حساب های دفتر کل هم پیش بینی شده که احتیاج به ثبت و پلمپ ندارد و به جای دفاتر معین از کارت های حساب هم می شود استفاده کرد.چنانچه از دفاتر پلمپ شده نانویس سال قبل استفاده شود، باید طی ۳۰ روز از شروع سال مالیاتی جدید، مراتب با ذکر مشخصات دفاتر به حوزه مربوطه اعلام شود.
دفاتر قانونی عبارتند از دفتر روزنامه،دفتر کل یا دفتر مشاغل.
استفاده از ماشین های محاسب مکانیکی و الکترونیکی و کارت های حساب،نمی تواند موجب عدم ثبت حساب ها در دفاتر قانونی باشد.
عدم ارائه اظهارنامه و تراز نامه و حساب سود و زیان،یا حساب درآمد و هزینه،حسب مورد،موجب خواهد شد که درآمد مشمول مالیات از طریق علی الراس محاسبه شود.

دسترسی مستقیم به سازمان امور مالیاتی کشورلطفا کلیک نمایید.