Skip to main content

یکی از موارد مهم و ضروری در فهم صورتهای مالی، قدرت تجزیه و تحلیل صورتهای مالی است.

صورتهای مالی نماینگر اعداد و ارقامی هستند که هر کدام از آنها به تنهایی نشان از موضوعی دارد و همین اعداد در کنار هم و با هم مفاهیم جالبی را نشان می دهند.

در این بخش به اینکه تجزیه و تحلیل صورتهای مالی چقدر نشاندهنده حقیقت اوضاع و احوال شرکت است، نخواهم پرداخت، هر چند که موضوع بسیار مهمی است.

خلاصه عرض کنم، اگر اطلاعات مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل غلط باشد، نتیجه تحلیل بلاشک غلط و بدردنخور است.

بنابراین صورتهای مالی حسابرسی شده مبنای بهتری برای تجزیه و تحلیل است البته به شرط اینکه گزارش حسابرس مردود و عدم اظهارنظر نباشد و همچنین مفاد بندهای شرط گزارش حسابرس را در تجزیه و تحلیل خود نیز وارد کنیم.

اما مفهوم تجزیه و تحلیل چیست؟

یک فرق اساسی در محاسبه نسبتهای مالی با تجزیه و تحلیل وجود دارد.

محاسبه نسبتهای مالی یعنی ما با استفاده از برخی فرمول های مشخص و معین که در اکثر کتب مدیریت مالی و سرمایه گذاری نیز موجود است، نسبتهای مالی را محاسبه نماییم و این تفاوت اساسی با تجزیه و تحلیل صورتهای مالی دارد.

تجزیه و تحلیل به طور خلاصه یعنی درک و فهم اوضاع و احوال مالی یک شرکت.

تجزیه و تحلیل یعنی قدرت تشخیص وضعیت مالی و عملکردی یک شرکت.

در تجزیه و تحلیل ما باید نتیجه اعداد محاسبه شده تحت عنوان نسبتهای مالی را درک کنیم و در رابطه با آنها حرف بزنیم

فرق محاسبه نسبتهای مالی با تجزیه و تحلیل دقیقا مثل تفاوت شخصی است که فقط نوار قلب می گیرد و متخصص قلب و عروق که نوار قلب را بررسی می کند.

هر دانشجوی رشته حسابداری، حسابرسی، مدیریت ، اقتصاد و … که مدیریت مالی ۱ را گذرانده باشد قادر به محاسبه نسبتهای مالی است اما کمتر افرادی هستند که قادر به تجزیه و تحلیل اعداد حاصل از محاسبه نسبتها باشند.

با توجه به وفور منابع در خصوص نحوه محاسبه نسبتهای مالی در این مجموعه نوشتار اینجانب به صورت خلاصه به نحوه محاسبه نسبتهای مالی و در ادامه به تفصیل به نحوه بررسی اعداد محاسبه شده خواهم پرداخت.

کارگاه فشرده و ویژه آموزشی تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

برای ارتباط با اینجانب لطفا کلیک کنید

دریافت مجموعه مقالات اینجانب