Skip to main content

در دنیای کسب و کار امروزی با توجه به تغییرات سریع قیمتها و همچنین عدم پیش بینی بسیاری از وقایع اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی ( از جمله بیماری واگیردار کرونا در سال ۲۰۲۰)  عملکرد بسیاری از شرکتها به سرعت تحت تاثیر قرار می گیرد و متاسفانه بسیاری از این بنگاه ها مخصوصا شرکتهای کوچک به مرحله ورشکستگی و تعطیلی بنگاه می رسند. در این نوشتار با ارایه مطالبی در خصوص ” تجدید ساختار شرکت، راه کاری برای خروج از بحران ” سعی مینمایم به برون رفت کسب و کارهای بحران زده کمک کنم.

هرچند در وهله اول مالکان کسب و کار ممکن است به تعطیلی بنگاه فکر کنند اما در جلسات مشاوره ای که در خدمت بزرگواران بودم، بسیاری از مالکان و سهامداران شرکت، تمایلی به تعطیلی بنگاه ندارند و علاقه مند به ادامه فعالیت شرکت هستند.

به دو دلیل ادامه فعالیت بنگاه بسیار حایز اهمیت است:

۱- در هر کسب و کار افرادی با تخصص های مختلف به صورت مستقیم و غیرمستقیم مشغول به فعالیت هستند که در صورت تعطیلی بنگاه بسیاری از این عزیزان دچار مشکل بیکاری خواهند شد

۲- هر کارگاه تولیدی، کسب و کار خدماتی و هر شرکتی که به هر نحوی مشغول به فعالیت است توانایی ایجاد ارزش افزوده اقتصادی دارد که منافع ناشی از آن به تمامی افراد جامعه خواهد رسید و نتیجه فعالیت آن ایجاد رفاه بیشتر و فقر کمتر برای کشور است.

بنابراین در سطح کلان و خرد به لحاظ مسایل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آخرین تصمیم باید تعطیلی بنگاه باشد و دولت، سیاست گذاران و تمامی تصمیم گیرندگان موظف به ارایه خدماتی جهت خروج از بحران بنگاه هستند.

اما همان طور که میدانیم در گام اول باید مالکان و صاحبان شرکت ( که مهمترین رکن تصمیم گیرنده شرکت هستند ) برنامه خروج از بحران داشته باشند و در گام اول برنامه عملیاتی برای احیای شرکت داشته باشند.

بنابراین تجدید ساختار شرکت به شرکتهای با عملکرد ضعیف کمک می کند تا اهداف جدیدبرای شرکت مشخص نمایند.

سوال اصلی اینجاست که در اینگونه مواقع چه باید کرد؟

در منابع مختلف و کتابهای معتبر راه کارهای مختلفی ارایه شده است اما در این نوشتار بنده سعی خواهم نمود با توجه به محیط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران برنامه عملیاتی برای خروج از بحران شرکتهای ایرانی ارایه نمایم که انشاالله با بکارگیری این روش ها برنامه عملیاتی احیای شرکت رقم بخورد.

به طور کلی در زمان تجدید ساختار شرکت باید به برنامه های اعلام ورشکستگی، ادغام ، جذب، تحصیل، تجزیه و تهاتر بپردازیم و با بررسی هر کدام از موارد فوق گزینه بهتر را انتخاب کنیم.

بابا توجه به اینکه یکی از اهداف بازار سرمایه جمع آوری پس انداز مردم و هدایت آن به سمت فعالیتهای اقتصادی است بنابراین در یک سازوکار درست می توان اینگونه انتظار داشت که در گام اول با تجدید ساختار شرکت و نجات شرکت از مرحله ورشکستکی به ادامه فعالیت و آماده نمودن آن جهت عرضه در بازار سرمایه علاوه بر نجات شرکت از ورشکستگی ، منفعت خوبی به سرمایه گذاران ابتدایی که برنامه تجدید ساختارشرکت را پیاده سازی می نمایند و همچنین به سهامداران فعلی و بالقوه که در آینده سهام شرکت را خواهند خرید حاصل خواهد شد که برآیند آن نیز رشد اقتصاد کشور و نجات شرکت از ورشکستگی است.

تجدید ساختار شرکت چنانچه منجر به نجات شرکت از وضعیت نامطلوب به مطلوب گردد منجر به ایجاد ارزش افزوده بسیار خوب برای شرکت در بازار سرمایه خواهد شد

اما سوال اصلی اینجاست که این اتفاق چگونه رقم خواهد خورد و یا اینکه از کجا و چگونه باید شروع کنیم.

ممکن است شرکت شما در