Skip to main content

بسیاری از سرمایه گذاران به دنبال یافتن پاسخ این سوال هستند ” بهترین شرکت سبدگردان جهت سرمایه گذاری کدام شرکت است؟

برای بررسی شرکت های سبدگردان باید به عوامل متعددی از جمله عملکرد شرکت سبدگردان، تیم مدیریت شرکت، مجوز فعالیت شرکت و … توجه کرد.

با توجه به اینکه سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان مقام ناظر اقدام به تهیه گزارش عملکرد شرکت های سبدگردان می نماید در فایل پیوست ذیل آخرین گزارش تهیه شده توسط سازمان در خصوص عملکرد شرکت های سبدگردان در دسترس است.

جهت یافتن بهترین شرکت سبدگردان جهت سرمایه گذاری مطالعه فایل ذیل پیشنهاد می گردد.

همچنین از لینک پایین می توانید لیست تمامی شرکت های سبدگردان تحت نظارت سازمان بورس را مشاهده فرمایید و با مراجعه به آدرس وب سایت هر شرکت سبد گردان با شرکت مزبور بیشتر آشنا شوید.

لیست شرکتهای سبدگردان فعال در ایران