Skip to main content

با توجه به فراگیر شدن موضوع سرمایه گذاری در بازار سهام توسط مردم عزیز کشورمان در این نوشته به ارایه توضیحاتی در خصوص انواع روش های ارزیابی سهام می پردازیم، البته با توجه به تخصصی بودن موضوع سعی بر این است حتی الامکان به صورت عمومی تر توضیحات ارایه گردد و در ادامه فایل کامل انواع روش های ارزیابی سهام که توسط مدیریت توسعه فرهنگ سرمایه گذاری بورس اوراق بهادار تهران تهیه شده است تقدیم حضور می گردد.

در ارزشیابی سهام شرکت باید به میزان داراییهای شرکت و سودآوری شرکت در آینده توجه کرد.

به طور معمول دو روش ارزشگذاری سهام شرکت وجود دارد؛ ارزشگذاری بر مبنای دارایی های شرکت و ارزشگذاری بر مبنای سودآوری شرکت که در ادامه به طور مختصر به انواع روش های ارزیابی سهام می پردازیم.

۱- روش های ارزیابی سهام شرکت بر اساس دارایی های شرکت

ارزش اسمی هر سهم بر اساس قوانین بورس در ایران برای تمامی شرکتها معادل ۱۰۰۰ ریال است.

ارزش اسمی به عبارتی ارزش صوری یک برگه سهام است که فقط روی آن درج شده است.

ارزش دفتری هر سهم معادل جمع دارایی ها منهای جمع بدهی های شرکت تقسیم بر تعداد سهام شرکت است، به عبارتی برای محاسبه ارزش دفتری سهام یک شرکت کافی است بر اساس ترازنامه شرکت جمع حقوق صاحبان سهام شرکت را بر تعداد سهام شرکت تقسیم نمایید، طبیعی است در شرایط تورمی بعد از چند سال از فعالیت شرکت ارزش دفتری با ارزش روز سهام شرکت فاصله زیادی خواهد گرفت.

اما ارزش سهام بر مبنای خالص ارزش دارایی ها (NAV) یکی از روش های مرسوم و قابل اتکای سهام شرکت است که برای محاسبه آن باید مجمع بدهی های شرکت را از ارزش روز دارایی ها کسر نمایید و حاصل را تعداد سهام عادی شرکت تقسیم نمایید.

۲- ارزشیابی سهام بر مبنای سودآوری

در این روش برای محاسبه ارزش سهام شرکت به جریانات نقدی آینده شرکت توجه می شود، به عبارتی برای محاسبه ارزش سهام نیاز به اطلاعات سود هر سهم شرکت داریم.

مدل های مختلفی برای محاسبه ارزش سهام در این روش وجود دارد اما پرکاربردترین روش آنها بدین صورت است که ما باید در مرحله اول سود هر سهم واقعی شرکت را بدست آوریم که برای این کار کافی است به آخرین صورت مالی حسابرسی شده شرکت مراجعه نماییم و رقم سود هر سهم را از صورت سود و زیان استخراج نماییم.

به عنوان مثال فرض کنید سود هر سهم شرکت الف مطابق با صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به ۹۸/۱۲/۲۹ شرکت معادل ۱۰۰۰ ریال بوده است.

در مرحله دوم باید محاسبه نماییم که شرکت به طور معمول چند درصد از سود هر سهم را به عنوان سود نقدی در مجامع تقسیم می کند که برای انجام این کار کافی است میانگین نرخ تقسیم سود ۵ سال اخیر شرکت را محاسبه نمایید.

فرض کنید در شرکت الف به طور متوسط هر سال ۵۰ درصد سود هر سهم در مجمع تحت عنوان سود نقدی تصویب و به سهامداران پرداخت می شود، بنابراین سود نقدی هر سهم معادل ۵۰ ریال است.

در مرحله سوم باید نرخ رشد شرکت را محاسبه نماییم ، به هر حال قرار نیست هر سال سود شرکت به صورت ثابت معادل ۱۰۰۰ ریال باشد و هیچ رشدی نداشته باشد، برای محاسبه نرخ رشد شرکت راه حل های متعددی وجود دارد، بدین منظور می توانیم از متوسط نرخ رشد فروش شرکت طی ۵ سال اخیر استفاده نمایید.

به عنوان مثال فرض کنید مبلغ فروش شرکت الف در ۵ سال اخیر به طور متوسط هر سال ۱۰ درصد رشد داشته است، بنابراین نرخ رشد شرکت معاد ۱۰ درصد است.

درمرحله چهارم باید نرخ بازده مورد انتظارتان را مشخص نمایید، به هر حال شما از این سرمایه گذاری انتظار چه نرخ بازده ای را دارید، فرض کنید برای سرمایه گذاری در سهام شرکت الف نرخ بازده مورد انتظار شما سالانه ۴۰ درصد است.

بعد از محاسبه اطلاعات بالا ، با استفاده از فرمول پایین ارزش سهام شرکت را محاسبه می نماییم:

ارزش روز سهام مساوی است با (سود هر سهم شرکت) ضربدر (نسبت تقسیم سود) ضربدر( ۱+نرخ رشد شرکت) تقسیم بر نرخ بازده مورد انتظار منهای نرخ رشد شرکت

۱۸۳۳=۴۰%-۱۰%/(۱+۱۰%)* (۵۰%)* ۱۰۰۰

یک پاسخ به “انواع روش های ارزیابی سهام”

 1. avatar

  با سلام
  سپاس از زحمات جنابعالی. مطالب مختصر و مفید بودند
  ارادت
  منصور ساکی
  کارشناس رسمی
  ۰۹۱۶۱۶۱۳۱۱۶