Skip to main content

یکی از موضوعات مهم و اساسی در شرکتهای سهامی عام، مبحث افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی عام است که در ادامه به طور کامل انواع و اقسام روش های افزایش سرمایه خواهیم پرداخت.

به طور کلی سه روش برای افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی عام وجود دارد:

۱- افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران

۲- افزایش سرمایه از محل سود انباشته و یا سایر اندوخته ها

۳- افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها

در این رابطه لطفا ویدئو زیر را مشاهده فرمایید

افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی عام