Skip to main content

در این نوشتار به استانداردهای بین المللی حسابداری و متناظر آن در ایران خواهم پرداخت.

مطابق با اطلاعات مندرج در سایت آی اف ار اس در حال حاضر ۱۶ استاندارد بین المللی گزارشگری مالی و ۲۷ استاندارد بین المللی حسابداری وجود دارد.

به عبارتی در حال حاضر ۴۳ استاندارد بین المللی گزارشگری و حسابداری بین المللی وجود دارد.

از طرفی هم اکنون ۳۴ استاندارد حسابداری ایران وجود دارد.

که از این استانداردها، استاندارد شماره ۱۵ با عنوان سرمایه گذاریها، شماره ۲۴ با عنوان گزارشگری مالی واحدهای تجاری قبل از بهره برداری و استاندارد شماره ۲۹ با عنوان فعالیتهای ساخت املاک مختص ایران است و متناظر بین المللی ندارد.

بنابراین در حال حاضر ۳۱ استاندارد از ۴۳ استاندارد بین المللی در ایران لازم الااجراست که برخی از این استانداردها تجدید نظر شده و دقیقا مطابق با استانداردهای بین المللی می باشد و برخی از استانداردهای موجود باید تجدید نظر گردد.

۱۲ استاندارد دیگر نیز باید توسط سازمان حسابرسی تهیه و لازم الاجرا شود تا محیط گزارشگری مالی بین المللی در ایران مهیا شود، در ادامه لیست استانداردهای بین المللی حسابداری و متناظر آنها در ایران تقدیم می گردد.

جهت دریافت و مطالعه استانداردهای بین المللی حسابداری و متناظر آن در ایران لطفا کلیک کنید

من مهدی محمودی مدرس مالی و حسابداری در خدمتتان هستم

۰۹۳۵۷۷۵۰۹۷۲