Skip to main content

با توجه به اقبال مردم به بازار سرمایه و تاکید دولت بر رشد و ارتقا بازار سرمایه هر روز شاهد گسترش نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه هستیم، با توجه به اینکه آشنایی با نهادهای فعال بازار سرمایه می تواند به سرمایه گذاران و سرمایه پذیران جهت بهره گیری از خدمات ارایه شده توسط این نهادها کمک شایانی نماید، در این نوشتار به نهادهای مالی بازار سرمایه، مجوز و فعالیت آنها می پردازم.

منظور از نهادهای مالی چیست؟

به‌طور کلی نهادهای مالی، سازمان یا موسساتی هستند که نقش واسطه‌های مالی را اجرا می‌کنند. این نهادها باعث می‌شوند که سرمایه‌ها با سرعت بیشتر و با هزینه‌‌ای کمتر در گردش باشند. به بیان دیگر، این نهادها عمدتا امور مالی و سرمایه‌گذاری‌ را اجرایی می‌کنند.

چه نهادهای مالی در حال حاضر در بازار سرمایه ایران فعالیت دارند؟

در حال حاضر نهادهای مالی ذیل در مجموعه بازار سرمایه مشغول به فعالیت هستند که در ادامه می توانید لیست آنها را مشاهده فرمایید.

مرور ادامه