Skip to main content

ماده ۱۲۹ قانون تجارت؛ مهم اما ناشناخته:
ماده ۱۲۹ قانون تجارت یکی از مهمترین و در عین حال مبهمترین مواد قانون تجارت است . با توجه به اهمیت این موضوع گفت و گوی سرکارخانم اعظم شریفی با دکتر عباس هشی که در روزنامه دنیای اقتصاد مورخ ۹۰/۱۲/۲۹ چاپ شده است به نظرم مطلب مفید و کاربردی است.

در مجامع شرکت های بورسی پس از قرائت گزارش هیات مدیره و گزارش حسابرس معمولادرخواست تنفیذ معاملات ماده ۱۲۹ قانون تجارت توسط هیات رییسه زمزمه می شود؛ درخواستی که علی السویه مطرح می شود تا سهامدارانی که مهم ترین بحث یک مجمع را در تقسیم سود آن خلاصه می کنند، به راحتی از کنار آن عبور نمایند.
این در حالی است که مفاد این ماده مهم مرور ادامه