Skip to main content

امروزه نقش بازار سرمایه در توسعه اقتصاد کشور بر هیچکس پوشید نیست، یکی از بهترین تصمیماتی که می تواند فواید بسیار زیادی بر اقتصاد کشور داشته باشد پذیرش و عرضه سهام شرکتها در بورس می باشد که در این نوشتار به فرآیند پذیرش و عرضه سهام شرکتها در بورس تحت عنوان راهنمای پذیرش شرکتها در بورس تهران می پردازم.

بی تردید ورود شرکتها به بورس ضمن کمک به رشد بازار سرمایه به تعالی و رشد آنها در فضایی رقابتی و شفاف منجر شده و نام و اعتبار آنها را در جامعه ترقی می بخشد.

شاید اولین سوالی که در ذهن هر فردی برای عرضه سهام شرکت در بورس مطرح می شود این باشد که پذیرش در بورس چه فوایدی دارد؟

بدون تردید پذیرش شرکتها در بورس علاوه بر گسترش بازار سرمایه و شفافیت اقتصادی برای شرکتی که آماده پذیرش می شود نیز فواید بسیاری به دنبال دارد که در ادامه به آنها می پردازم:

مزایای پذیرش در بورس برای شرکتها:

مرور ادامه