Skip to main content

یکی از مهمترین دغدغه های فعالین اقتصادی نحوه تامین منابع مالی بنگاه است که با توجه به اهمیت بالای این موضوع در این نوشتار به طور کامل به روش های تامین منابع مالی در ایران ، بانک و بازار سرمایه خواهم پرداخت.

قبل از اینکه به بررسی انواع روش های تامین منابع مالی و نقاط ضعف و قوت آنها بپردازم توجه به چند نکته را ضروری میدانم:

۱- مسئله تأمین مالی پروژه‌ها و بنگاه‌­های اقتصادی یکی از چالش­‌های اصلی توسعه بخش خصوصی است و گسترش روش ها و شیوه های تامین مالی از طریق بازار سرمایه به حل این چالش کمک شایانی خواهد کرد

۲- دسترسی به منابع مالی ارزان قیمت از مهمترین مشکلات مطرح در فضای کسب و کار می‌­باشد، اصولا منابع مالی گران قیمت به راحتی در دسترس است اما اثرات تامین مالی گران قیمت را همه دیده ایم و میدانیم

مرور ادامه