Skip to main content

در راستای همگرایی با استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) سازمان حسابرسی بر اساس بخشنامه مورخ ۹۸/۰۶/۱۶ صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت نمونه که بر اساس استانداردهای حسابداری جدید ( شماره های ۱-۲-۳۴-۳۵-۳۶-۳۷) و با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار به روزرسانی شده است را جهت استفاده ابلاغ نمود.

در این نوشتار سعی بر این است تا به صورت خلاصه به مهترین تفاوتهای صورتهای مالی جدید با صورتهای مالی قدیم که در تاریخ ۹۴/۱۲/۲۵ ابلاغ گردیده بود، پرداخته شود.