Skip to main content

با توجه به نقش و اهمیت بازارهای مالی در رشد و گسترش اقتصاد کشور و اهمیت ویژه کشورهای اسلامی به گسترش بازارهای مالی اسلامی ، در کتاب پیوست به طور خلاصه به مفاهیم پایه ای مورد نیاز جهت پرداختن به بازار مالی اسلامی در کشور پرداخته ام.

لازم به توضیح اینکه این کتاب ترجمه فصل اول کتاب ” مقدمه ای بر مالی اسلامی” نوشته ضمیر اقبال و عباس میرآخور است که با کسب اجازه از جناب پروفسور عباس میرآخور اقدام به ترجمه و چاپ فصل اول کتاب مزبور با عنوان “” نمودم، امیدوارم مطالب ترجمه شده کمک هرچند کوچکی به عزیزان و پژوهشگران این حوزه نماید.

دانلود رایگان کتاب