Skip to main content

امروزه برای حرفه ای بودن و حرفه ای کارکردن باید نسبت به اخذ مدارک حرفه ای رشته حسابداری اقدام نمود.

مدارک حرفه ای حسابداری در داخل ایران معمولا توسط جامعه حسابداران رسمی ایران صادر می شود و یکی از معتبرترین مدارک حرفه ای حسابداری، مدرک حسابدار رسمی است که آزمون آن همه ساله توسط جامعه حسابداران رسمی ایران برگزار می گردد و شما می توانید با مراجعه به سایت جامعه حسابداران رسمی ایران با جزییات این آزمون آشنا شوید.

اما یکی از معتبرترین مدارک بین امللی رشته حسابداری گواهینامه ACCA است. هدف ما براین است تا به یاری خدا و به کمک همدیگر وبا تعیین یک برنامه بلند مدت برای اخذ این مدرک حرفه ای اقدام نماییم.

اولین گام اخذ مدرک ACCA یادگیری و تسلط نسبی به زبان انگلیسی است و امیدوارم دوستان عزیز با یک برنامه بلندمدت در اولین اقدام برنامه منظمی برای یادگیری زبان انگلیسی داشته باشند.

بدین منظور ما یک صفحه جداگانه به نام ACCA ایجاد کردیم و به صورت گام به گام و به تدریج مطالب مربوط به این آزمون را در صفحه مربوطه کامل میکنیم و شما می توانید با پیگیری مطالب در این صفحه با جزییات آزمون، نحوه ثبت نام، منابع و نمونه سوالات دوره های قبل آشنا شوید.

از طرفی با توجه به اهمیت آشنایی با مراکز مهم بین المللی حسابداری سعی بر این است که ضمن معرفی مراکز مهم بین المللی حسابداری مطالب جدید مندرج دروب سایتهای این مراکز نیز در اختیار شما عزیزان قرار گیرد.