Skip to main content

دوره مالی و حسابداری ویژه مدیران یک دوره کاملا کاربردی است.

در این دوره بعد از آشنایی یک مدیر با مطالب پایه ای مالی و حسابداری به مسایل روز حسابداری مدیریت جهت اخذ تصمیمات بهینه خواهیم پرداخت.

هدف ما در دوره مالی و حسابداری ویژه مدیران ارایه مطالب کاملا کاربردی و مورد نیاز برای اخذ تصمیمات بهینه مدیران است.

آموزش مدیران در حوزه مالی و حسابداری نه تنها نیاز یک بنگاه که نیاز صنعت و اقتصاد کشور است.

امروزه مفاهیم حاکمیت شرکتی جزء نیازهای اساسی هر بنگاه می باشد.

به عبارتی در نظام حاکمیت شرکتی روابط بین مدیران، سهامداران، کارکنان، مشتریان و سایر ذینفعان به شکل صحیح و اصولی مدیریت می شود.

یک مدیر باید بتواند در سازوکار حاکمیت شرکتی، روابط مالی و غیرمالی مجموعه خود را مدیریت کند.

نقش مدیران بر موفقیت و شکست هر کسب و کاری بر هیچکس پوشیده نیست به عبارتی مدیران نقش کلیدی و اساسی در موفقیت بنگاه دارند.

تصور کردن اینکه مدیران بدون دانش نسبی مالی و حسابداری چگونه در خصوص مسایل مالی شرکت تصمیم گیری می کنند، بسیار سخت و دشوار است.

اگر مدیران نسبت به هزینه های ناشی از تصمیمات ناقص یا اشتباه خود آگاه شوند به احتمال بسیار زیاد در اولین فرصت نسبت به یادگیری مالی شرکتی و حسابداری اقدام خواهد نمود.

خدا را شاکرم که دوره های مالی و حسابداری ویژه مدیران در بسیاری از موسسات آموزشی کشور برگزار می شود و مدیران می توانند در این دوره های آموزشی شرکت کنند

بعد از ۱۵ سال سابقه کار حرفه ای در حوزه های مالی و حسابداری و تدریس در حوزه های مختلف، امروز با اطمینان عرض میکنم که:

یکی از اساسی ترین نیازهای مدیران کشورمان یادگیری مسایل مالی شرکتی و حسابداری است

به اعتقاد ما یک مدیر باید با مسایل مالی و حسابداری در حد دانش مدیریت آگاه باشد تا بتواند با تلفیق دانش مدیریت + مالی و حسابداری تصمیمات بهینه در راستای افزایش ثروت شرکت اخذ نماید.

چرا یک مدیر باید حسابداری بداند؟

دانش حسابداری در حد فهم و تجزیه و تحلیل صورتهای مالی، اساسی ترین نیاز یک مدیر به حسابداری است.

اگر پاسخگویی در برابر سهامداران را یکی از وظایف مباشرتی مدیران بدانیم، مدیرانی که دانش مالی و حسابداری دارند قدرت پاسخگویی بهتری دارند.

یک مدیر باید بتواند سیستم اطلاعاتی حسابداری را در راستای رسیدن به اهداف مدیریتی خود پیاده سازی کند،

در دنیای رقابتی امروز سیستم اطلاعاتی مدیران از ضروریترین نیازهای هر بنگاه تجاری است و یکی از مهمترین بخش های سیستم اطلاعاتی یک شرکت، سیستم حسابداری است.

یک مدیر برای انتخاب یک روش از بین روش های مختلف نیاز به دانش مالی و حسابداری دارد.

یک مدیر برای برنامه ریزی و بودجه بندی شرکت خود نیاز به دانش مالی و حسابداری دارد

یک مدیر برای ارزیابی عملکرد خود و بررسی نقاط ضعف و قوت بنگاه خویش نیاز به دانش مالی و حسابداری دارد

یک مدیر برای توجیه سهامداران شرکت نسبت به اخذ تصمیمات خود و همچنین دفاع از عملکرد خویش در راستای رسالت مباشرتی خود در مجامع عمومی، نیاز به اطلاعات مالی دارد.

مدیران هر بنگاه تجاری با هر دانش و تخصصی باید دانش نسبی مالی و حسابداری داشته باشند.

مطابق با قوانین و مقررات جدید یک نفر از اعضای هیات مدیره هر شرکت باید تخصص مالی و حسابداری داشته باشد.

مطابق با قوانین روز از جمله قوانین حاکمیت شرکتی مدیران باید آشنایی نسبی با مسایل مالی و حقوقی داشته باشند

یکی از نکات کلیدی حاکمیت شرکتی حضور یک نفر عضو هیات مدیره با تخصص مالی و حسابداری در ترکیب هیات مدیره شرکت است

امروز تغییر نگاه جامعه مدیران کشور نسبت به حرفه حسابداری بسیار ضروری است، امروزه حسابداری بسیار فراتر از دفترداری است و تاثیرات مثبت یک سیستم حسابداری کارآمد و مدیر مالی متخصص بسیار چشمگیر است.

به امید روزی که سیستم اطلاعاتی حسابداری یکی از مهمترین زیربخش های سیستم اطلاعاتی مدیران باشد و مدیران ما بر اساس اطلاعات دریافتی از سیستم حسابداری نسبت به برنامه ریزی، اخذ تصمیمات و بررسی عملکرد خود اقدام نمایند.

به عقیده بنده در شرایط امروز اقتصاد کشور یک مدیر اگر نتواند استراتژی متمایزی را برای بنگاه خود انتخاب کند حتما می تواند با استفاده از استراتژی مدیریت هزینه، شرایط بهبود بنگاه را فراهم آورد.

ما برای آموزش حسابداری برای مدیران برنامه آموزشی ویژه داریم

ما با استفاده از منابع روز دنیا و بومی سازی مطالب با شرایط اقتصادی ایران این مطالب را به صورت کاملا کاربردی ارایه خواهیم داد.

در گام اول ما به شما مفاهیم پایه ای و کلیدی حسابداری و مالی را آموزش خواهیم داد

در گام دوم به صورتهای مالی شرکتها خواهیم پرداخت

در گام سوم که کمک شایانی به شناسایی نقاط قوت و ضعف بنگاه می کند، نحوه تجزیه و تحلیل صورتهای مالی را خواهیم آموخت

در گام چهارم مهمترین نکات قوانین و مقررات را بررسی خواهیم نمود

و در گام پنجم به مسایل روز و کلیدی حسابداری مدیریت خواهیم پرداخت، مفاهیمی که یک مدیر با دانش به آن می تواند هزینه منفعت تصمیمات خود را بسنجد و در هر شرایط تصمیم بهینه را انتخاب کند.

در گام ششم به نحوه بودجه بندی مالی و عملیاتی خواهیم پرداخت و

در گام هفتم به نحوه چگونگی تامین مالی بنگاه خواهیم پرداخت

گام هشتم به مفاهیم حاکمیت شرکتی، حسابرسی داخلی، کمیته حسابرسی و ساختار کنترل داخلی خواهیم پرداخت

مطابق با ضوابط حاکمیت شرکتی تمامی اعضای هیات مدیره شرکتها باید دانش نسبی مالی و حقوقی داشته باشند

سعی ما بر این است در این دوره شما را با مهمترین، اساسی ترین و کلیدی ترین مفاهیم مالی و حسابداری آشنا نماییم.

یادگیری مسایل مالی و حسابداری نه تنها نیاز مدیران که نیاز صنعت و اقتصاد کشور است.

ویدئو معرفی دوره

نمونه ویدئو کلاس حسابداری:

ویدیو کلاس حسابداری برای مدیران با موضوع افزایش سرمایه

با آرزوی موفقیت بیشتر شما و ایران عزیز

جهت آشنایی بیشتر و اطلاعات تماس لطفا کلیک فرمایید

مجموعه مقالات من