Skip to main content

با توجه به اهمیت بازار سرمایه در رشد اقتصاد کشور و همچنین تاثیر مستقیم آن بر معیشت بسیاری از هموطنان عزیزم، در این نوئشتار با کسب اجازه از اساتید خودم در حوزه آینده پژوهی به بررسی آینده بازار سرمایه در ایران با توجه به پارامترهای موجود خواهم پرداخت.

قبل از اینکه به نوشتن در این موضوع بپردازم ، چند اعتراف صمیمانه مطرح مینمایم:

۱- بنده تحصیلات مالی و حسابداری دارم و با توجه به حدود ۱۳ سال سابقه کار در حوزه های مالی و با توجه به علاقه ای که به آینده پژوهی دارم در حد سواد خودم به این موضوع خواهم پرداخت و به خوبی می دانم دانسته هایم بسیار کم و ندانسته هایم بسیار زیاد است،

۲-برای نوشتن این مطالب از محضر اساتید خودم و همچنین کتابهایی که در حوزه آینده پژوهی نوشته شده است بسیار استفاده کردم ، که هر چه آموخته ام مدیون اساتید بزرگوارم هستم،

۳- صحبت از آینده همیشه با ترس همراه است، آینده سرشار از شرایط بالقوه و امکانهای مختلف است، اما پرداختن به این موضوع برای من بسیار جذاب است،

و اما آینده……

آینده وجود ندارد اما واقعی است،

  • آینده رو به جلو است اما همیشه پشت سر ما قرار دارد،
  • آینده هرگز نمی رسد اما همیشه با ماست،
  • آینده ناشناخته است اما اموری وجود دارد که واقعا در مورد آنها میدانیم،
  • آینده هر چه که باشد روی همه ما تاثیر خواهد گذاشت، بدین گونه هر فرد روی این کره خاکی به تنهایی سهمی در آینده دارد، این موضوعی است که همه ما را نگران می کند، بخصوص در یک جهان به سرعت در حال تغییر که ارزش ها، نگرش ها و باورهای افراد تقریبا با همان سرعتی که ابداعات و اختراعات جدید تولید می شوند ، تغییر می کنند.

با تفکر خلاقانه در مورد آینده می توانیم به صورت فردی و اجتماعی برای آینده آماده شویم و در مورد نوع آینده ای که مطلوب میدانیم، تصمیمات منطقی تری اتخاذ کنیم و برای دستیابی به آن تلاش نماییم.

توجه به این نکته ضروری است زمانی که آینده را پژوهش و کشف می کنیم در واقع آینده را مطالعه نمی کنیم، آینده ها را مطالعه میکنیم، واژه مفرد “آینده” که توجه ما را به یک آینده خاص متمرکز می سازد پیامدهای سیاسی جدی دارد و از لحاظ مفهموی نسبتا محدود است، در مقابل واژه ” آینده ها” قلمرویی را بر روی تجسم و خلق آینده های دلخواه و بدیل می گشاید.

به عبارتی آینده پژوهی (Futures Studies) هم بر تعدد آینده ها و هم بر تعدد رویکردهای آینده پژوهی تاکید دارد.

با ارایه چند سوال و یافتن پاسخی برای سوالات به مباحث آینده پژوهی ورود میکنیم؟

۱- سوال اول اینکه آینده چیست؟

۲-