Skip to main content

*************************************************************************************************************

دانلود آخرین فرمت صورت های مالی نمونه تهیه شده توسط سازمان حسابرسی و بورس:

* دانلود صورت مالی نمونه جدید که بر اساس استانداردهای جدید در تاریخ ۹۸/۰۵/۱۴ ابلاغ گردید

** دانلود صورتهای مالی نمونه تلفیقی گروه و شرکت که بر اساس استانداردهای جدید در تاریخ ۹۸/۰۶/۱۶ ابلاغ گردید

***********************************************************************************************************

ما به پشتوانه ی بیش از یک دهه فعالیت در بازار سرمایه مفتخریم  با یک تیم حرفه ای از کارشناسان مالی و سرمایه گذاری در راستای ارتقای کسب و کار شما و شکوفایی اقتصاد ایران عزیز در کنار شما باشیم:

حوزه خدمات ما به شما :

۱- عرضه و پذیرش شرکت در بورس تهران یا فرابورس ایران،

۲- تامین مالی کسب و کار از بازار سرمایه از طریق انتشار اوراق سرمایه ای یا بدهی،

۳- مشاوره مالی و سرمایه گذاری،

۴- طراحی و پیاده سازی چارچوب ساختار حاکمیت شرکتی،

۵- ارایه خدمات مشاوره مالی و حسابداری،

۶- ارایه خدمات طراحی و پیاده سازی سیستم حسابداری، کنترل های داخلی و حسابرسی داخلی،

۷-ارایه خدمات مشاوره در حوزه رشد و شکوفایی کسب و کار،

۸- تمامی خدمات مربوط به حوزه بازار سرمایه.