Skip to main content

هرچند در بسیاری از موارد سرمایه گذاران با استفاده از تحلیل های بنیادی و تکنیکالی تصمیم به سرمایه گذاری می کنند اما مدیریت سرمایه به مراتب بسیار با اهمیت تر از مدل تحلیل است.

به عبارتی با مدیریت اصل سرمایه حتی با اکتساب ضرر باز هم فرصت معامله و جبران ضرر وجود دارد اما با از دست دادن اصل سرمایه دیگر فرصت سرمایه گذاری مجدد وجود ندارد.

لطفا قوانین مدیریت سرمایه ذیل را در هر مدل سرمایه گذاری رعایت فرمایید:

۱- ضررهای خود را محدود کنید، اجازه ندهید ضرر شما از میزان مشخصی بیشتر شود،

۲- اجازه دهید سودهایتان رشد کنند،

۳- حجم معاملات خود را در حد معقولی نگه دارید،

۴- نسبت سود به ضرر را در نظر داشته باشید،

۵- با پولی معامله کنید که توانایی از دست دادن آن را دارید،

۶- در جهت روند قیمت معامله کنید،

۷- به حجم معاملات در ضرر خود نیفزایید،

۸- یادتان باشد معامله کردن بازی احتمالات است،

۹- از فرصت های سوخته استفاده نکنید،

۱۰-همواره برای آغاز معاملات خود دلیل منطقی داشته باشید،

۱۱- با از بین رفتن دلایل ورود به معامله ، پوزیشن خود را ببندید،

۱۲-حد نهایی ضرر خود را بدانید،

۱۳- مطالعه، مطالعه ، مطالعه