در راستای همگرایی با استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) سازمان حسابرسی بر اساس بخشنامه مورخ ۱۶/۰۶/۹۸ صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت نمونه که بر اساس استانداردهای حسابداری جدید ( شماره های ۱-۲-۳۴-۳۵-۳۶-۳۷) و با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار به روزرسانی شده است را جهت استفاده ابلاغ نمود.

دانلود صورتهای مالی نمونه جدید و نحوه تهیه صورتهای مالی:

در این نوشتار سعی بر این است تا به صورت خلاصه به مهترین تفاوتهای صورتهای مالی جدید با صورتهای مالی قدیم پرداخته شود و با امکان دانلود صورتهای مالی نمونه جدید و نحوه تهیه صورتهای مالی گام کوچکی در راستای آموزش این مقوله برداشته باشیم.

بخش اول:

خلاصه مهم‌ترین تغییرات نسبت به نسخه قبلی صورت‌های مالی نمونه ابلاغ شده به شرح زیر است:

۱-۱- ارائه صورت سود و زیان و صورت سود و زیان جامع به عنوان اولین صورت‌های مالی و قبل از صورت وضعیت مالی و حذف «گردش حساب سود (زیان) انباشته» و اضافه شدن «صورت تغییرات در حقوق مالکانه»،

۲-۱- ارائه «صورت جریان‌های نقدی» در سه طبقه فعالیت‌های عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تامین مالی به جای صورت جریان وجوه نقد در پنج طبقه فعالیتهای عملیاتی، بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی، مالیات بر درآمد، فعالیتهای سرمایه گذاری و فعالیتهای تامین مالی،

۳-۱- تغییر عنوان «ترازنامه» به «صورت وضعیت مالی» و برخی از سرفصل‌های آن و ارائه آن به صورت گزارشی و به ترتیب دارایی‌های غیرجاری، دارایی‌های جاری، حقوق مالکانه، بدهی‌های غیرجاری و بدهی‌های جاری،

۴-۱- اضافه شدن افشای «مدیریت سرمایه و ریسک‌ها» و «قضاوت‌های مدیریت در فرآیند بکارگیری رویه‌های حسابداری و برآوردها» در یادداشت‌های توضیحی،

۵-۱- ارائه صورت وضعیت مالی به تاریخ ابتدای دوره قبل (در سه ستون)، در صورتی که شرکت (الف) یک رویه حسابداری جدید را با تسری به گذشته بکار گیرد، (ب) اقلامی از صورت‌های مالی را با تسری به گذشته تجدید ارایه نماید یا (ج) اقلامی در صورت‌های مالی را تجدید طبقه‌بندی کند و این موارد اثر بااهمیتی بر اطلاعات مندرج در صورت وضعیت مالی در ابتدای دوره قبل داشته باشد.

۱-جهت دریافت فایل کامل راهنمای تهیه صورتهای مالی بر اساس استانداردهای جدید لطفا کلیک فرمایید

۲- برای ذریافت صورتهای مالی نمونه جدید لطفا کلیک فرمایید