دوره مالی و حسابداری ویژه مدیران یک دوره کاملا کاربردی است که بعد از آشنایی یک مدیر با مطالب پایه ای مالی و حسابداری به مسایل روز حسابداری مدیریت جهت اخذ تصمیمات بهینه خواهیم پرداخت.

هدف ما در دوره مالی و حسابداری ویژه مدیران ارایه مطالب کاملا کاربردی و مورد نیاز برای اخذ تصمیمات مدیران است.

آموزش مدیران در حوزه مالی و حسابداری نه تنها نیاز یک بنگاه که نیاز صنعت و اقتصاد کشور است.

تصور کردن اینکه مدیران بدون دانش نسبی مالی و حسابداری چگونه در خصوص مسایل مالی شرکت تصمیم گیری می کنند، بسیار سخت و دشوار است.

اگر مدیران نسبت به هزینه های ناشی از تصمیمات ناقص یا اشتباه خود آگاه شوند به احتمال بسیار زیاد در اولین فرصت نسبت به یادگیری مالی شرکتی و حسابداری اقدام خواهد نمود.

خدا را شاکرم که دوره های مالی و حسابداری ویژه مدیران در بسیاری از موسسات آموزشی کشور برگزار می شود و مدیران می توانند در این دوره های آموزشی شرکت می کنند

بعد از ۱۵ سال سابقه کار حرفه ای در حوزه های مالی و حسابداری و تدریس در حوزه های مختلف، امروز با اطمینان عرض میکنم که یکی از اساسی ترین نیازهای مدیران کشورمان یادگیری مسایل مالی شرکتی و حسابداری است

به اعتقاد ما یک مدیر باید با مسایل مالی و حسابداری در حد دانش مدیریت آگاه باشد تا بتواند با تلفیق دانش مدیریت + مالی و حسابداری تصمیمات بهینه در راستای افزایش ثروت شرکت اخذ نماید.

چرا یک مدیر باید حسابداری بداند؟

دانش حسابداری در حد فهم و تجزیه و تحلیل صورتهای مالی اساسی ترین نیاز یک مدیر به حسابداری است.

یک مدیر باید بتواند سیستم اطلاعاتی حسابداری را در راستای رسیدن به اهداف مدیریتی خود پیاده سازی کند، در دنیای رقابتی امروز سیستم اطلاعاتی مدیران از ضروریترین نیازهای هر بنگاه تجاری است و یکی از مهمترین بخش های سیستم اطلاعاتی یک شرکت، سیستم حسابداری است.

یک مدیر برای انتخاب یک روش از بین روش های مختلف نیاز به دانش مالی و حسابداری دارد.

یک مدیر برای برنامه ریزی و بودجه بندی شرکت خود نیاز به دانش مالی و حسابداری دارد

یک مدیر برای ارزیابی عملکرد خود و بررسی نقاط ضعف و قوت بنگاه خویش نیاز به دانش مالی و حسابداری دارد

یک مدیر برای توجیه سهامداران شرکت نسبت به اخذ تصمیمات خود و همچنین دفاع از عملکرد خویش در راستای رسالت مباشرتی خود، نیاز به اطلاعات مالی دارد.

مدیران هر بنگاه تجاری با هر دانش و تخصصی باید دانش نسبی مالی و حسابداری داشته باشند

امروز تغییر نگاه جامعه مدیران شرکت نسبت به حرفه حسابداری بسیار ضروری است، امروزه حسابداری بسیار فراتر از دفترداری است و تاثیرات مثبت یک سیستم حسابداری کارآمد و مدیر مالی متخصص بسیار چشمگیر است.

من به عنوان فردی که دانش حسابداری دارم و به دلیل حرفه ای که داشته و دارم با مدیران شرکتها در ارتباط بوده و هستم، خدا را شاکرم که امروز احساس نیاز به فراگیری دانش مالی و حسابداری در بین مدیران ایرانی مطرح است و بسیاری از این عزیزان با دانش مالی و حسابداری آشنایی نسبی دارند

به امید روزی که سیستم اطلاعاتی حسابداری یکی از مهمترین زیربخش های سیستم اطلاعاتی مدیران باشد و مدیران ما بر اساس اطلاعات دریافتی از سیستم حسابداری نسبت به برنامه ریزی، اخذ تصمیمات و بررسی عملکرد خود اقدام نمایند.

با آرزوی موفقیت بیشتر شما و ایران عزیز

جهت آشنایی بیشتر و اطلاعات تماس لطفا کلیلک فرمایید

مجموعه مقالات من